What’s Important – Udstilling af og med flygtninge fra Syrien
Udstillet i perioden 4/9-15 til 20/9-15 på Hvalsø Bibliotek

Deltag i samtalen!
I efteråret 2015 lancerede Lejre Bibliotek & Arkiv en fotoudstilling – resultatet af flere måneders samarbejde og dialog med syv syriske mænd. Udstillingen landede samtidig med at Europas grænser var ved at kollapse, og flygtninge strømmede ind på flugt fra krigen i Syrien. Udstillingen fik dækning i landsdækkende medier, og projektets omfang begyndte at vokse. Lejre Bibliotek & Arkiv modtog godt 200.000 kroner til at løfte udstillingen til et større projekt med titlen: Flygtninge møder danske borgere – udstilling og dialogmøder. Pengene kom fra Kulturstyrelsens Udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

Udstillingen blev til samtaleemne rundt omkring i landet. Bibliotek og arkiv i Lejre har fundet en metode til at danskere og flygtninge kan mødes. Salam Hasan fortæller: ”For mig betød projektet, at jeg mødte danskere og fik nye kontakter. Jeg fik en vej ind i samfundet ved at forstå den danske kultur.” Salam fortsætter: ”På biblioteket er det legitimt at henvende sig til hinanden.”

Fra at være en lokal udstilling fik projektet tilknyttet tre store samarbejdspartnere: Odense bibliotek/Vollsmose, Roskilde og Herning Centralbiblioteker. De involverede biblioteker har haft fokus på at tilrettelægge møder mellem flygtninge og danske borgere i fælles projekter som sprogcaféer, mødregrupper, spiseaftener, kulturture, legeaftaler, avisklub for både flygtninge og danske borgere. Relationer og værdifuld kulturudveksling er resultatet.

”Projektet viser os nye metoder, vi kan bruge i mødet med andre grupper af borgere i kommunen – unge ensomme, ældre m.fl. Mange flere af dem, der kan have gavn af biblioteket, men som ikke ved det endnu,” siger leder af Lejre Bibliotek & Arkiv, Erik Barfoed.

Lejre Bibliotek & Arkiv blev kåret som én af tre trendspottere på årets Bibliotekspolitisk Topmøde 2016 i Horsens på baggrund af udstillingen.

Lejre Bibliotek & Arkiv arbejder på tværs i kommunen, med andre offentlige institutioner, frivillige samt almindelige borgere om projekter for flygtninge.

Læs Sheros, Salams, Mohammads, Farhads og Abdulmasihs historier skrevet af dem selv, som de har oplevet tingene.
logobaand